Meninggal dalam Keadaan Punya Utang Puasa Ramadhan, Apakah Ahli Waris Harus Mengqadhanya?

0
848

BincangSyariah.Com – Banyak kita jumpai seseorang yang menderita sakit di bulan Ramadhan sehingga dia tidak berpuasa. Sebelum dia mengqadha puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadhan, dia sudah meninggal terlebih dahulu. Meninggal dalam keadaan punya hutang puasa Ramadhan, apakah wajib bagi ahli warisnya untuk mengqadha atau mengganti puasa yang ditinggalkan tersebut?

Jika seseorang meninggal dalam keadaan punya hutang puasa Ramadhan, maka ahli warisnya tidak wajib untuk mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Ahli waris boleh memilih melakukan di antara dua hal berikut;

Pertama, mengqadha puasa yang ditinggalkan. Ahli waris boleh mengqadha puasa yang ditinggalkan oleh jenazah.

Kedua, membayar fidyah dalam setiap hari sebanyak satu mud. Jika ahli waris tidak mampu untuk mengganti puasa jenazah, maka dia harus membayar satu mud makanan pokok dalam setiap hari puasa yang ditinggalkan oleh jenazah.

Fidyah ini dapat diambil dari harta milik jenazah dan wajib diberikan kepada fakir miskin. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Muhammad Zuhri dalam kitab al-Siraj al-Wahhaj berikut;

و الأصح أنه لو أخر القضاء مع امكانه حتى دخل رمضان آخر فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير للقضاء فان صام عنه وليه وجبت فدية التأخير فقط ….ومصرف الفدية الفقراء والمساكين دون بقية الأصناف

“Menurut pendapat yang paling shahih bahwa jika seseorang menunda untuk melakukan puasa qadha, padahal dia mungkin untuk melakukannya, hingga Ramadhan berikutnya tiba, kemudia dia mati, maka wajib dikeluarkan dari harta peninggalannya untuk satu hari dua mud, satu mud karena tidak berpuasa di bulan Ramadhan dan satu mud karena lambat mengqadhanya. Jika walinya mengqadha puasanya, maka hanya wajib membayar fidyah karena lambat mengqadhanya saja…Fidyah wajib diberikan kepada fakir dan miskin, bukan golongan yang lain.”

Baca Juga :  Hafalan Alquran Masih Belum Lancar, Apa Kata Rasulullah?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here