Beranda pencarian

tafsir surah - hasil pencarian

Jika Anda tidak puas dengan hasilnya, silakan melakukan pencarian lain
tetangga

Tafsir Surah al-Kahfi [18] Ayat 3: Buah dari Perbuatan Baik

BincangSyariah.Com - Pagi baru saja mampir ketika Paul Hullings dan Tim Young duduk di Route 130 Diner dan memesan sarapan. Restoran 24 jam itu ada...
Kisah tragis Nabi Yusuf

Tafsir Surah Yusuf 11-18; Kisah Tragis Nabi Yusuf, Dibuang di Dasar Sumur

BincangSyariah.Com - Cobaan dan kebahagiaan merupakan perputaran roda takdir seorang insan, sehingga dengan kuasa-Nya semua akan berputar sesuai kehendak-Nya. Nabi Yusuf mengalami cobaan yang...
penalaran

Tafsir Surah Al Mulk Ayat 23: Inilah Tiga Alat Penalaran Manusia

BincangSyariah.Com - Manusia sebagai makhluk paling sempurna itu diberikan kelebihan untuk mengelola alam semesta raya ini. Kelebihan itu berupa penganugerahan tiga alat penalaran kepada manusia...
Habib An-Najjar

Tafsir Surah Yasin [36] 20-23: Kisah Habib An-Najjar, Lelaki dari Ujung Kota

BincangSyariah.Com- Siapakah Habib An-Najjar? Nama ini menjadi sorotan dalam surat Yasin. Hamami Zadah dalam kitab Tafsir Yasin-nya menyebut bahwa Habib An-Najjar adalah shohibu yasin....
para pembangkang

Tafsir Surah Al-Muzzammil Ayat 17-19: Pertanyaan Allah kepada Para Pembangkang

BincangSyariah.Com - Melalui ayat sebelumnya, telah dijelaskan diutusnya Nabi Muhammad sebagai saksi bagi kaumnya. Sebagaimana diutusnya Nabi Musa kepada kaumnya, termasuk kepada Fir'aun. Juga telah...
lebaran anak yatim

Tafsir Surah Adh-Dhuha ayat 9-11: Perintah Terhadap Kepedulian Sosial

BincangSyariah.Com—Pada ayat sebelumnya, Allah meneguhkan hati Nabi Muhammad Saw. kembali dengan mengingatkannya atas karunia yang telah Allah berikan. Kemudian, ayat selanjutnya dari surat Adh-Dhuha...
meminang

Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 235; Etika Meminang Janda Ditinggal Suami

BincangSyariah.Com – Surah al-Baqarah ayat 235 ini berbicara mengenai etika meminang perempuan, khususnya wanita yang ditinggal suaminya atau telah talak tiga dengan suaminya di...
surah al-muzzammil

Tafsir Surah Al-Muzzammil Ayat 20: Alternatif Jika Tidak Melaksanakan Shalat Malam

BincangSyariah.Com - Sudah dibahas sebelumnya, bahwa pada masa awal diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, shalat malam berstatus sebagai ibadah fardhu. Selang beberapa waktu, diturunkanlah...
kebencian

Tafsir Surah Yusuf 7-10; Kebencian dan Rasa Hasud Saudara Nabi Yusuf

BincangSyariah.Com - Setan merupakan musuh untuk anak adam. Dengan berbagai cara, setan akan selalu berupaya menggoda dan menyesatkannya. Di antara cara setan menggoda manusia...
perumpamaan

Tafsir Surah Al-Mulk Ayat 22: Perumpamaan Orang Kafir dan Mukmin

BincangSyariah.Com - Jika pada ayat sebelumnya 19-21 telah dijelaskan tentang tiga hal yang patut direnungkan manusia, maka pada ayat ini Allah ingin memberikan gambaran kepada...

Artikel Terkini