Biografi Zainab: Putri Sulung Rasulullah dan Khadijah

2
1123

BincangSyariah.Com – Zainab adalah putri sulung Rasulullah saw. yang lahir dari rahim  Khadijah. Ketika Khadijah masih hidup, ia menikah dengan anak bibinya yang bernama Abul ‘Ash. Abul ‘Ash adalah anak dari Halah binti Khuwalid atau saudara kandung Khadijah.

Mereka dikaruniai dua orang anak, yakni seorang putri bernama Umamah yang sangat disayangi Rasulullah saw. Bahkan beliau pernah menggendongnya ketika sedang melaksanakan salat. Ketika dewasa, Umamah menikah dengan Ali bin Abi Thalib setelah Fathimah wafat. Mereka juga memiliki putra bernama Ali bin Abil Ash yang juga disayang oleh Rasulullah saw. Beliau pernah memboncengnya saat Fathu Makkah, namun ia meninggal dunia saat masih kecil.

Zainab masuk Islam dan hijrah enam tahun sebelum suaminya masuk Islam. Abul ’Ash sebelum masuk Islam sempat menjadi tawanan perang Badr. Kemudian Zainab menebusnya dengan memberikan kalung miliknya. Setelah suaminya masuk Islam, Rasulullah saw. meminta Abil ‘Ash untuk kembali kepada Zainab dengan pernikahan dan mahar yang baru.

Ketika Zainab wafat pada tahun 8 H. Rasulullah saw. meminta kepada para sahabat perempuan lainnya yang di antaranya adalah Ummu ‘Athiyyah untuk memandikannya, “Mandikanlah ia satu, tiga, atau lima (basuhan), dan basuhan yang terakhir dicampur dengan kapur atau semisalnya, ketika kalian sudah memandikan, jenazahkan, beritahu aku.”

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here