Peristiwa Penting yang Terjadi di Tahun Keenam Kenabian

1
19

BincangSyariah.Com – Dalam kitab Tarikh al-Hawādits wa al-Aḥwāl an-Nabawiyyah, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan bahwa ada dua peristiwa penting yang terjadi di tahun keenam kenabian Nabi Muhammad Saw. Dua peristiwa dimaksud adalah berikut ini,

Pertama, Sayyidina Hamzah masuk Islam. Hamzah, paman sekaligus saudara susuan Rasulullah, masuk Islam pada tahun keenam dari kenabian. Artinya, ketika Rasulullah mendapat risalah kenabian, Hamzah tidak langsung menyatakan masuk Islam, sebagaimana Abu Bakar Al-Shiddiq. Dia membutuhkan waktu enam tahun hingga akhirnya dia menyatakan diri masuk Islam dan mengikuti dakwah Rasulullah.

Dengan islamnya Hamzah, maka gangguan dan penindasan dari orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah dan kaum muslimin berkurang drastis. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki berkata sebagai berikut;

وفي السنة السادسة من النبوة اسلم حمزة عمه رضي الله عنه وكان اعز فتى في قريش واشد شكيمة وعز به رسول الله وكف عنه قريش قليلا

Pada tahun keenam dari kenabian, Hamzah, paman Rasulullah, masuk Islam. Dia adalah pemuda terpandang di kalangan kaum Quraisy dan pemuda paling keras. Karena itu, Rasulullah menjadi kuat dengan islamnya Hamzah dan orang-orang Quraisy mulai sedikit berhenti menyakiti beliau.

Kedua, Sayidina Umar bin Khattab masuk Islam. Setelah Hamzah masuk Islam, tiga hari kemudian giliran Sayidina Umar bin Khattab masuk Islam. Dia masuk Islam berkat doa Rasulullah yang senantiasa berdoa agar Umar mendapatkan hidayah.

Dengan islamnya Umar bin Khattab, kedudukan orang-orang Quraisy menjadi lemah sekali. Sebaliknya, kedudukan kaum muslim menjadi kuat. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, kaum muslimin tidak ada yang berani melaksanakan shalat di dekat Ka’bah. Namun setelah dia masuk Islam, maka kaum muslimin banyak yang melakukan shalat di dekat Ka’bah dan orang-orang Quraisy tidak berani mengganggu mereka.

Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki berkata sebagai berikut;

ثم اسلم عمر بن الخطاب بعد حمزة رضي الله عنهما بثلاثة ايام بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم ايد الاسلام بابي جهل ابن هشام او بعمر ابن الخطاب. وفي كتاب الحاكم: اللهم ايد الاسلام بعمر ابن الخطاب ولم يذكر اباجهل في دعائه وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما كنا نقدر على ان نصلي عند الكعبة حتى اسلم عمر ضي الله عنه

Kemudian Umar bin Al-Khaththab masuk Islam tiga hari setelah Hamzah berkat doa Nabi Saw; Ya Allah, perkuatlah Islam dengan Abu Jahal bin Hisyam atau dengan Umar bin Al-Khaththab. Di dalam kitab Al-Hakim disebutkan ‘Ya Allah, perkuatlah Islam dengan Umar bin Al-Khaththab’, tanpa menyebut Abu Jahal di dalam doa Nabi Saw. Ibnu Mas’ud berkata; Kami tidak berani shalat di dekat Ka’bah sampai Umar masuk Islam.

1 KOMENTAR

  1. Terima kasih. Dengan banyaknya artikel artikel Islam akan menambah wawasan keislaman, terutama shiroh Nabawiyah. Sekali lagi terima kasih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here