Biografi Ibn Hajar al-Haitami (909 H – 973 H) : Mufti Muda yang Memilih Hidup Sederhana

0
31

BincangSyariah.Com – Nama lengkap beserta gelar Ibn Hajar al-Haitami adalah Al-Imam al-Faqih al-Mujtahid Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar as-Salmunti al-Haitami al-Azhari al-Wa`ili as-Sa’di al-Makki al-Anshari asy-Syafi’i. Beliau dilahirkan di Mahallah abi al-Haitam, Mesir bagian barat, pada bulan Rajab tahun 909 H. Beliau adalah seorang ulama yang dikenal menggeluti keilmuan di bidang fikih madzhab Syafi’i, ahli kalam dan tasawuf.

Ibn Hajar al-Haitami sudah yatim sejak kecil. Ia hafal Al-Quran sejak usia yang masih sangat muda. Keadaan beliau sebagai yatim membuatnya diasuh oleh Imam Syamsuddin bin Abi al-Hamayil dan Syamsuddin asy-Syinawi. Imam Syamsuddin asy-Syinawi kemudian memindahkan al-Haitam ke Maqam Ahmad al-Badawi. Disitu, beliau mulai mempelajari dasar-dasar keilmuan. Pada tahun 924 H beliau pindah ke Masjid Al-Azhar, belajar pada ulama-ulama Mesir.

Kegemilangan beliau membuat guru-guru beliau memberikan izin untuk mengajar dan fatwa sejak sebelum berumur 20 tahun. Beliau menguasai berbagai ilmu, diantaranya ialah tafsir, hadis, ilmu kalam, fikih, ushul fiqh, ilmu waris, ilmu hisab, nahwu, sharaf, ilmu ma’ani, ilmu bayan, ilmu manthiq dan tasawuf. Pada akhir tahun 933 H, beliau pindah ke Mekkah untuk tujuan berhaji hingga beliau tinggal disana. Setelah itu, beliau kembali ke Mesir dan berhaji kembali bersama keluarga pada akhir tahun 937 H. Perjalanan haji beliau yang ketiga dilakukan pada tahun 940 H. Sejak itu, beliau tinggal disana untuk mengajar, berfatwa dann menulis karya ilmiahnya.

Sebuah kisah pernah menyebutkan tentang kesederhanaan beliau dalam menjalani kehidupan. Istri beliau pernah meriwayatkan bahwa al-Haitami pernah berkata: “Aku suka keadaan fakir berdasarkan pilihanku sendiri, kupilih untuk diriku sendiri apa yang ada di sisi Allah. Adapun dunia maka semuanya sama bagiku, dunia lewat, umurnya pendek dan kehidupannya hina”.

Guru-Guru

Ia memiliki banyak guru, antara lain:

 1. Zakaria al-Anshari
 2. Syaikh Abdul Haq as-Sanbathi
 3. Asy-Syams al-Masyhadi
 4. Asy-Syams as-Samhudi
 5. Al-Amin al-Gumari
 6. Syihabuddin ar-Ramli
 7. Ath-Thablawi
 8. Abu al-Hasan al-Bakri
 9. Syamsuddi al-Laqqani adh-Dhairwathi
 10. Asy-Syihab bin an-Najjar al-Hanbali
 11. Asy-Syihab bin ash-Sha`igh
Karya

Imam Ibnu Hajar al-Haitami termasuk merupakan penulis kitab yang cukup produktif, dan beliau banyak menulis di bidang fikih. Diantara karya-karya beliau adalah berikut ini,

 1. Kitab Tuhfatu al-Muhtāj Syarh al-Minhāj (10 jilid besar), sebuah kitab fiqih dalam Mazhab Syafi’i yang sampai saat ini dipakai dalam sekolah sekolah tinggi Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Kitab ini setaraf dengan kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj (8 jilid besar) karangan Imam ar-Ramli (wafat 1004H). Kedua-dua kitab ini adalah tiang tengah dari Mazhab Syafi’i, tempat kembali Ulama’-ulama’ Syafi’iyah dalam masalah-masalah agama di Indonesia sampai sekarang
 2. Fath al-Jawād
 3. al-Imdād
 4. al-Fatāwā
 5. al-‘Ubad
 6. Fatāwā al-Hadītsiyyah
 7. Az-Zawājir fi Ightirāf al-Kabāir
 8. As-Showā’iq al-Muhriqoh fi Radd Az-Zanādiqah 

Akhir Hayat
menjelang akhir hayatnya, al-Haitami fokus dalam mengajar di Makkah al-Mukarromah. Pada tanggal 23 rajab tahun 974 H, beliau meninggal dunia, dishalatkan di Masjid al-Haram Makkah dan di shalatkan di bawah pintu kabah, kemudian dikuburkan perkuburan al-Mala disamping sahabat Abdullah bin Zubair.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here