Categories: Khazanah

Arti Nama Bulan Dzulqa’dah

BincangSyariah.Com – Bulan Dzulqa’dah merupakan bulan ke-11 dari bulan hijriah. Bulan Dzulqa‘dah termasuk bulan yang istimewa dalam Islam (Baca: Empat Keistimewaan Bulan Dzulqa’dah). Secara literal, bulan Dzulqa‘dah terdiri atas dua kata, yaitu dzu dan al-qa‘dah. Dalam bahasa Arab, dzu berarti ‘yang memiliki’, dan al-qa‘dah berarti ‘cara duduk’.

Imam Ibnu Manzur dalam Lisanul ‘Arab menyebutkan bahwa tradisi perang yang dilakukan orang Arab dihentikan pada bulan tersebut. Selain bulan mulia yang dilarang berperang, orang Arab pada masa itu memang sengaja beristirahat pada bulan Dzulqa‘dah. Artinya, orang Arab hanya berduduk-duduk santai di rumah-rumah mereka tanpa melakukan aktivitas. Hal ini mereka lakukan untuk mempersiapkan diri menunaikan ibadah haji pada bulan Dzulhijjah.

Ibnu Kharish

Peneliti el-Bukhari Institute

View Comments

Share
Published by
Ibnu Kharish

Recent Posts

Tamu Tak Boleh Memberikan Makan Suguhan Tuan Rumah ke Orang Lain

BincangSyariah.Com - Ketika kita bertamu ke rumah atau kediaman kerabat atau tetangga, atau menghadiri kondangan pernikahan…

40 menit ago

Cara Bertaubat Karena Berselingkuh dengan Perempuan Bersuami

BincangSyariah.Com - Kita sering mendengar mengenai perselingkuhan yang melibatkan seorang laki-laki dengan seorang bersuami. Bahkan…

4 jam ago

Hukum Menjual Kembali Makanan Sisa Pembeli, Apakah Boleh?

BincangSyariah.Com - Ketika makan di warung makan atau tempat makan tertentu, kita sering menyaksikan di antara…

5 jam ago

Kisah Kerajaan-Kerajaan Kecil Andalusia di Masa Kritis

BincangSyariah.Com - Saat Muluk at-Thawaif/Kerajaan-Kerajaan Kecil Andalusia di masa kritis, para ulama fikih dan politisi Islam di…

7 jam ago

Tafsir Surah al-Mulk Ayat 25-26: Azab Allah Itu Pasti

BincangSyariah.Com - Azab Allah dan nikmat-Nya adalah sesuatu yang pasti. Allah swt tidak akan mengingkari…

9 jam ago

Tafsir Surah Al-Muddatstsir Ayat 38-47: Siapa yang Termasuk Ashabul Yamin?

BincangSyariah.Com - Pada hari kiamat kelak, setiap orang tentunya akan diminta pertanggungjawaban atas yang telah…

12 jam ago