Beranda pencarian

khatam - hasil pencarian

Jika Anda tidak puas dengan hasilnya, silakan melakukan pencarian lain
takbir dimulai dari surah al-dhuha

Saat Khataman Al-Qur’an, Mengapa Bacaan Takbir Dimulai dari Surah Al-Dhuha?

BincangSyariah.Com - Sudah maklum bersama bahwa setelah membaca surah Al-Dhuha hingga surah Al-Nas, kita disunnahkan untuk membaca takbir. Terkait kesunnahan ini, kadang timbul di benak...
Doa Nabi Ketika Khatam Al-Quran

Ini Doa Nabi Ketika Khatam Al-Quran

BincangSyariah.Com - Terdapat berbagai macam doa yang dibaca oleh para ulama dan kaum muslimin ketika mengkhatamkan Al-Quran. Dalam kitab Nihayah Al-Qaul Al-Mufid fi ‘Ilmi Tajwid...
mengkhatamkan Alquran

Adab-adab Mengkhatamkan Al-Quran

BincangSyariah.Com - Mengkhatamkan Al-Quran termasuk perkara yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran hingga khatam minimal satu kali khatam dalam sebulan. Selain...
mengumpulkan keluarga

Anjuran Mengumpulkan Keluarga Ketika Mengkhatamkan Al-Quran

BincangSyariah.Com -  Di beberapa daerah di Indonesia, banyak dijumpai acara tasyakuran dengan mengumpulkan keluarga dan sanak famili ketika seseorang mengkhatamkan Al-Quran. Ia mengundang mereka...

Doa Khataman Al-Qur’an Versi Imam Nawawi

BincangSyariah.Com - Khatam Al-Qur'an merupakan sebuah kebanggaan tersendiri dengan rasa syukur mendalam bagi pembacanya. Karenanya, tidak heran jika konon, Sayidina Anas bin Malik mengundang...

Ini yang Sunah Dilakukan Ketika Khatam Al-Qur’an

BincangSyariah.Com - Al-Qur’an merupakan petunjuk utama bagi umat Islam. Di dalamnya terdapat petunjuk dalam menjalankan kehidupan di dunia dan cara untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat....
Pandangan Prof.Quraish Shihab tentang Khataman Al-Qur'an

Pandangan Prof. Quraish Shihab tentang Khataman Al-Qur’an

BincangSyariah.Com – Memperbanyak membaca Al-Qur’an adalah amalan yang baik, khususnya di bulan Ramadan. Bahkan tidak jarang umat Muslim akan berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Al-Qur’an di...
mengkhatamkan Alquran

Hukum Mengkhatamkan Al-Qur’an pada Bulan Ramadan

BincangSyariah.Com - Bulan Ramadan dikenal sebagai bulannya Al Qur’an. Sebuah bulan yang dipercaya sebagai bulan diturunkannya Al Qur’an.   Ibnu Katsir menyebutkan bahwa bulan Ramadan adalah...
mengkhatamkan Alquran

Hukum Mengadakan Tasyakuran Setelah Mengkhatamkan Al-Quran

BincangSyariah.Com - Di beberapa daerah di Indonesia, banyak dijumpai acara tasyakuran atau selametan karena mengkhatamkan al-Quran. Jika ada anak pertama kali mengkhatamkan Al-Quran, orang tuanya...
surah Al-Qur'an

Berapa Lama Ulama Salaf Mengkhatamkan Alquran?

BincangSyariah.com - Menurut Imam al-Nawawi dalam al-Tibyan fi ‘Ulum al-Qur’an, para ulama terdahulu memiliki aneka pola yang beragam dalam membaca/mengkhatamkan Alquran mereka. Semuanya pada prinsipnya bergantung...

Artikel Terkini